# هشتگ » قیمت نفت

2958 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

از ابتدای آذرماه سال جاری یعنی ۸ روز دیگر، تعرفه مصرف آب شرب در تهران به مقدار ناچیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان در هر قبض، افزایش می یابد. در جلسه مشترک مردادماه