# هشتگ » قیمت ماشین

4096 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بین خودروسازهای ژاپنی شعاری وجود دارد که می گویند «فردی که برای یک سال سوار ماشین ژاپنی شود، هرگز سمت ماشین دیگری نمی رود.» یکی از ویژگی های اصلی که موجب جذابی