# هشتگ » قشم

40 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم گفت: با افزایش نرخ ارز، بسیاری از پروازها صرفه اقتصادی ندارد و حتی به نقطه سر به سر نیز نمی رسد؛ این مساله شرکت های هواپیمایی را دچا