# هشتگ » قزوین

214 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مسابقات انتخابی کشتی استان قزوین به دلیل زدوخورد، چاقوکشی و فحاشی نیمه تمام ماند تا کشتی هم از حال بد این روزهای ورزشگاه ها و سالن های ورزشی بی نصیب نماند. ستا