قرآن

نتایج: 725 عنوان - براساس جستجوی واژه «قرآن» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: قرآن راه و صراط مستقیم را به ما نشان می دهد که اگر بشر در این صراط حرکت کند به مقصد می رسد اما متأسفانه بشر امروز از قرآن و