قدرت خرید

نتایج: 1922 عنوان - براساس جستجوی واژه «قدرت خرید» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رشد تسهیلات مسکن یعنی تحریک تقاضا از محل بدهی، در حالی که مشکل در درآمد متقاضیان مسکن است... افزایش قدرت خرید مسکن از طریق وام تنها برنامه عملیاتی دولت در بخش