قدرت خرید

نتایج: 1943 عنوان - براساس جستجوی واژه «قدرت خرید» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

این روزها به دلیل افزایش بی رویه قیمت انواع میوه قدرت خرید مردم کاهش یافته و میوه فروشان علت اصلی افزایش قیمت را سرمازدگی بهاره می دانند که بخش زیادی از میوه ها