# هشتگ » قدرت خرید

1976 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به ج