فوتبال ایران

نتایج: 17756 عنوان - براساس جستجوی واژه «فوتبال ایران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدل مدیریتی گرشاسبی با طاهری در پرسپولیس خیلی فرق می کند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : ادبیات گرشاسبی نشان می دهد که دنبال تعامل است و البته گاهی