# هشتگ » فناوری اطلاعات

1737 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بانک ملت در حال حاضر یکی از بزرگ ترین بانک های کشور فعالیت می کند. مهم ترین راهبردهای بانک ملت توسعهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کی