# هشتگ » فناوری اطلاعات

1934 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS ،سید جمال هادیان طبائی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با اظهارات اخیر سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شو