# هشتگ » فرهنگیان

112 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: مسائلی نظیر بحران نیروی انسانی، عدم اعتبارات و مجوز استخدام در یک طرف قرار گرفته حال آنکه افراد واجد شرایط استخ