# هشتگ » فرهنگیان

54 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از صندلی های خالی دانشگاه فرهنگیان، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به موضوع تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان ورو