علی ربیعی

نتایج: 2312 عنوان - براساس جستجوی واژه «علی ربیعی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال امروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و دستگاه های اجرایی مربوطه ب