# هشتگ » عزای عمومی

2042 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرگزاری رسا، تصاویری از حضور آیت الله عیسی قاسم، رهبر نهضت اسلامی بحرین به صورت علنی منتشر شده است. بر اساس این گزارش، این تصاویر در مجلس عزای امام ح