عزای عمومی

نتایج: 1852 عنوان - براساس جستجوی واژه «عزای عمومی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آیت الله محمد فاضل لنکرانی در 76 سالگی به رحمت ایزدی پیوست. به این مناسبت، از سوی دولت سه روز عزای عمومی در سراسر کشور اعلام شد.