# هشتگ » عراق

1355 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نخست وزیر عراق درباره تحریم های امریکا علیه ایران گفته است: «با بی میلی تحریم های امریکا علیه ایران را اجرا خواهیم کرد» این اظهار نظر سوژه فتوطنز ا