عدالت

نتایج: 299 عنوان - براساس جستجوی واژه «عدالت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آیا ایران می تواند ضمن پذیرش شروط آمریکا عین همین شروط را از آمریکا مطالبه کند و دو طرف مثل هم شروط را بپذیرند و به آن عمل نمایند؟ تا هم عدالت و هم احترام متقاب