عدالت

نتایج: 236 عنوان - براساس جستجوی واژه «عدالت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش ایرنا امین رضا مرآتی دوشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شیروان اظهار کرد: مردم انتظار مبتنی بر عدالت دارند که در صورت بی عدالتی مدیران استانی باید پاسخگ