# هشتگ » طرح ترافیک

3027 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

همه دوربین های طرح ترافیک و ورودی محدوده زوج و فرد به پروژکتور مجهز شدند تا آمادگی زیرساختی برای اجرای طرح ترافیک در نیمه دوم سال و فاز دوم طرح کاهش به حداکثر ب