# هشتگ » طرح ترافیک

418 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

جانشین معاونت اجتماعی وفرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ مواردنقص معاینه فنی وسایل نقلیه راتشریح کردوگفت:دودزا بودن،تولیدصدای ناهنجار،نقص درسیستم