ضرب المثل

نتایج: 171 عنوان - براساس جستجوی واژه «ضرب المثل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دکتر محمدحسن مقیسه، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر با بیان اینکه علت انتشار حکایات و ضرب المثل های سعدی در زندگی مردم را چند عامل می دانم به خبرنگار شبستان گ