ضرب المثل

نتایج: 141 عنوان - براساس جستجوی واژه «ضرب المثل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

روزنامه شهروند: اگرچه ضرب المثل «پسر کو ندارد نشان از پدر» مخصوص به ایرانی هاست اما حالا دانمارکی ها بیشتر از هر مردمان دیگری در دنیا معنای آن را احساس می کنند