# هشتگ » صنعت خودروسازی

1844 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سال های سال است که در صنعت خودروسازی آمریکا سه نام بزرگ جنرال موتورز، فورد و کرایسلر وجود دارد. این سه غول خودروسازی دیترویتی بخش عمده ای از فروش خودرو در آمری