# هشتگ » صندوق رفاه

602 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت میزان تسهیلات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی برای سال تحصیلی جدید از جمله وام ضروری، وام ضروری دو برابر، وام خرید کال