# هشتگ » صندوق ذخیره فرهنگیان

593 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تغییر مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مطرح شدن برخی اسامی برای تصدی این پست در فضای مجازی مطرح است، هر چند اعضای کمیسیون آموزش این موضوع را رد می کنند اما زمزم