# هشتگ » صابر ابر

17 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نمایش «در ستایش تئاتر» به کارگردانی مشترک الهام کردا، پانته آ پناهی ها و صابر ابر با ۲ هزار و ۹۸۲ مخاطب در روز جمعه ۲۰ مهرماه به اجرای خود در سالن اس