# هشتگ » شوش

20 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وکیل ملت: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت بازار توسط ستاد تنظیم بازار باید رصد شود. «سیدرضی نوری»، نماینده شوش