شورای نگهبان

نتایج: 3412 عنوان - براساس جستجوی واژه «شورای نگهبان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

امام خمینی (ره)پس از همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اول اسفند ۱۳۵۸ شش فقیه عضو شورای نگهبان را در نخستین حکم خود برای نهادهای عالی نظام، منصوب کردند؛ با