شورای شهر تهران

نتایج: 12512 عنوان - براساس جستجوی واژه «شورای شهر تهران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای پنجم صد درصد جناحی عمل می کند،گفت: اگر شورای کنونی به طور جدی از مسائل سیاسی پرهیز نکند، به سرنوشت شورای اول و