# هشتگ » شورای شهر تهران

11380 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اعضای شورای شهر تهران در هشتاد و یکمین جلسه شورا یک فوریت نرخ تردد آژانس ها و خودروهای باربری در محدوده مرکزی شهر را بررسی خواهند کرد. به گزارش خبرنگار حوزه شه