# هشتگ » شورای امنیت

4120 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، این گروه در گزارش خود که در اختیار شورای امنیت قرار گرفت، به یافته هایی در مورد دو شبکه تروریستی اشاره داشتند. کارشناسان سازمان