# هشتگ » شهرزاد عبدالمجید

36 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشور ما محدودیت ارز وجود دارد اما می بینیم که عده ای از افراد تنها به فکر خودشان هستند