شهرداری تهران

نتایج: 7968 عنوان - براساس جستجوی واژه «شهرداری تهران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وکیل ملت: مدیر هنری سابق پردیس تئاتر تهران می گوید به واسطه نگاه منفی یکی از معاونان سازمان فرهنگی و هنری شهرداری از بهمن ماه خانه نشین شده است. مدیر هنری سابق