شهرداری تهران

نتایج: 9674 عنوان - براساس جستجوی واژه «شهرداری تهران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاونت های مختلف شهرداری و بخصوص معاونت فرهنگی و اجتماعی علیرغم تاکیدات شهردار تهران به سرعت مشغول انتصاب مدیران سالخورده در آخرین روزهای سال هستند. پس از استع