شهرداری تهران

نتایج: 6990 عنوان - براساس جستجوی واژه «شهرداری تهران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سید حمید موسوی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: از مجموع گود های رهاشده در تهران ۹۵ گود پرخطر، ۴۶ گود میان خطر و ۱۰۱ گود کم خطر محسوب می شوند. به گزا