شهرداری

نتایج: 686 عنوان - براساس جستجوی واژه «شهرداری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، گفت: پرداخت تسهیلات بیشتر به شهرداری هیچ مشکلی از مدیریت شهری حل نمی کند.علیرضا محجوب درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در