# هشتگ » شهادت

543 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

هفتم صفر از سال ها پیش در میان بزرگان و علما به عنوان روز شهادت قوی تر بوده است و جنبه عزا و سوگواری در آن بیشتر است و این سیره همچنان تا امروز ادامه دارد. حسی