شعر

نتایج: 229 عنوان - براساس جستجوی واژه «شعر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عقیق:سیدحمیدرضا برقعی از شاعران کشورمان در گفت وگویی اظهار داشت: از برکات این روزگاران شعر آئینی، زیاد شدن شعر برای حضرت زهراست. نمی دانم دلیلش چیست که در گذشت