شعر

نتایج: 144 عنوان - براساس جستجوی واژه «شعر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شنبه 97/4/30، تهران، (اخبار رسمی): حضور و درخشش در عرصه جهانی نیاز به نوآوری دارد. هم سرایی سبکی نوین در شعر است که قابلیت مطرح شدن در سطح جهانی را دارد و به و