# هشتگ » شرکت مخابرات

4669 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دیوان عدالت اداری با تائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابر