# هشتگ » شرکت مخابرات

3713 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش وبنا به نقل از شرکت مخابرات ایران، با توجه به عدم آشنایی برخی از مشتریان اینترنت ثابت مخابرات منطقه تهران نسبت به چگونگی استفاده از سقف مجاز اینترنت،