شجاع

نتایج: 34 عنوان - براساس جستجوی واژه «شجاع» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

صدای ایران- ولی الله شجاع پوریان (معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران) گفت: در مدیریت جدید شهرداری، شورای راهبردی تشکیل شده است که در این شورا از جامعه ش