شایعه

نتایج: 298 عنوان - براساس جستجوی واژه «شایعه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه جابجایی فرمانده سپاه شایعه است، تاکید کرد: فعلا به هیچ وجه جابجایی و تغییر فرمانده سپاه در برنامه نیست.جابجایی فرم