# هشتگ » شاسی بلند

316 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه عظیم خودرو در روزهای گذشته تحویل فوتون ساوانا، قوی ترین خودرو ساخت داخل را آغاز خواهد کرده است. با توجه به مشخصات این خودروی شاسی بلند، ساوانا به عنوان قو