سیگار

نتایج: 74 عنوان - براساس جستجوی واژه «سیگار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: روند مصرف دخانیات در ایران به علت بالا رفتن مصرف قلیان در حال افزایش است و