سیگار

نتایج: 238 عنوان - براساس جستجوی واژه «سیگار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سلامت آنلاین- سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش مالیات و عوارض سیگار گفت: مجلس اقدام مناسبی در راستای افزایش مالیات سیگار انجام داد که