# هشتگ » سیب

75 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

حتی یک گاز از سیب خنده کافی بود که تا آخرش پای تلویزیون بنشینی. مجموعه طنز آیتمی خوش ریتمی که تکیه کلام هایش هنوز هم بعد از سال ها حتی در ادبیات کلامی خیلی از