سیاست خارجی

نتایج: 2189 عنوان - براساس جستجوی واژه «سیاست خارجی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

برخی هدف قرار گرفتن فیروزآبادی توسط جریان اصولگرا را حمایت از برجام و دستورکارهای سیاست خارجی حسن روحانی را دلیل اصلی علنی شدن این نامه میدانند. برخی دلیل هدف