سیاست خارجی

نتایج: 2278 عنوان - براساس جستجوی واژه «سیاست خارجی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران از سوی آمریکایی ها را فرار به جلوی آمریکایی ها برشمرد و گفت: آمریکا برای ا