# هشتگ » سوییس

17 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایتنا- نتایج پژوهش پژوهشگران دانشگاه زوریخ سوییس نشان می دهد که توسعه شبکه های عصبی در سرویس های موبایل هنوز توسعه پیدا نکرده است. چارچوب های مورد نیاز برای توس