سوریه

نتایج: 3724 عنوان - براساس جستجوی واژه «سوریه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر خارجه و دفاع آلمان با انتقاد از موضع دولت روسیه درخصوص بحران سوریه، خواستار مشارکت سازنده این کشور برای دستیابی به راهکار سیاسی شدند.به گزارش گروه بین المل