سهام عدالت

نتایج: 441 عنوان - براساس جستجوی واژه «سهام عدالت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

جمعی از نمایندگان کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور همراه با خانواده هایشان برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند. به گزارش نامه