سلامت

نتایج: 1140 عنوان - براساس جستجوی واژه «سلامت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: با کمک کمیساریای پناهندگان و وزارت بهداشت در طول سه سال گذشته توانستیم جمعیت عظیمی از پناهندگان را تحت پوشش ب