# هشتگ » سفارت ایران

13617 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

امروز قطع رابطه سیاسی ایران و بریتانیا پس از تصویب هیات وزیران تسلیم کاردار سفارت انگلستان در تهران شد و دکتر سیدحسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق آن را اعل