سرطان

نتایج: 533 عنوان - براساس جستجوی واژه «سرطان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش حقوق نیوز داستان زندگی سعیده قدس با سرطان فرزندش آغاز شد. سعیده قدس از مؤسسان موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) است. او نویسنده چندین ک