سامانه بارشی

نتایج: 810 عنوان - براساس جستجوی واژه «سامانه بارشی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه سامانه بارشی تا روز دوشنبه در کشور فعال است، گفت: در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه جوی پایدار و