سامانه

نتایج: 229 عنوان - براساس جستجوی واژه «سامانه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

این خودرو به ویژگی ایمنی استاندارد شامل 6 کیسه هوا، ضربه گیر درهای جانبی، کنترل پایدار الکترونیکی، سامانه کنترل ترمز (ضد قفل)، سامانه کمکی هیل استارت و مدیریت ث