# هشتگ » سالن ورزشی

2952 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کمیته پزشکی و بهداشت سیزدهمین الپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سه زمینه بهداشت اماکن رفاهی و ورزشی، سالن ها و مراکز تهیه و توزیع غذا،