سازمان ملل

نتایج: 5156 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان ملل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آنتونیو گوترش روز چهارشنبه افزود: نوروز زمانی برای ترویج ارزش های صلح و همبستگی است و حتما حمله کنندگان به این جشن باید به دست عدالت سپرده شوند. دبیرکل سازمان