سازمان ملل

نتایج: 5767 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان ملل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیرکل سازمان ملل جایگزین اسماعیل ولد الشیخ نماینده سازمان ملل در امور یمن را انتخاب کرد. به گزارش ایران اسلامی، «آنتونی گوترش» دبیرکل سازمان ملل یک تبعه انگلی