# هشتگ » سازمان بازرسی

4713 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر انجمن خودروسازان ایران، ادعای احتکار 160هزار خودرو در انبار خودروسازان را رد کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی که با خودروسازان داشتند به این نتی