ساختمان پلاسکو

نتایج: 1081 عنوان - براساس جستجوی واژه «ساختمان پلاسکو» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تخریب، جا به جایی و ساخت ساختمان های جدید در محل کنونی ساختمان های مرکزی قدیم و جدید وزارت نفت پیش بینی شده که از سال آینده این طرح آغاز می شود. مدیر نظارت بر ط