ساختمان پلاسکو

نتایج: 439 عنوان - براساس جستجوی واژه «ساختمان پلاسکو» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دوسال از فروریختن ساختمان بزرگ و مشهور پلاسکو در چهارراه استانبول تهران می گذرد، ساختمانی 54 ساله در مهمترین و مرکزی ترین جای پایتخت که بورس تجاری پوشاک مردانه