# هشتگ » زیارت

387 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پدیده پیاده روی زیارت اربعین آن قدر مهم، عظیم و بابرکت است که می تواند فرصتی برای مشارکت جدی ما در عرصه جهانی به شرط پذیرش قواعد گفتگو به جای قواعد مونولوگی امر