# هشتگ » زنجان

134 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن بازدید از مراکز درمانی استان های قزوین و زنجان، گفت: با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات موثری در راستای افزایش امکانات و تجهیزات بیمارستا