# هشتگ » رییس جمهور

4373 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

:« از اقتصاد دنیا عقب هستیم»رهبر کره شمالی این مطلب را به دنبال برگزاری سومین دیدار سران با مون جائیه این رییس جمهوری کره جنوبی در پیونگ یانگ عنوان کرد. به گزا