رییس جمهور

نتایج: 4726 عنوان - براساس جستجوی واژه «رییس جمهور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اخیرا مباحثی درباره نزدیکان رئیس جمهور از جمله محمدحسین بهشتی که پدر داماد رئیس جمهور و وارد کننده است. حالا بهشتی مصاحبه ای با آفتاب یزد انجام داده و به این حا